Expertise

MANAGEMENT

Our primary strategy for our customers is to implement projects with an efficacy and efficiency-based 'project management' service in all processes from planning and design to construction and delivery,within the framework of budget, work schedule and quality targets.
For us, every new project starts with the correct definition of possibilities and the production of special solutions that meet the needs of the project. Our proactive and experienced team guides the design and implementation teams effectively and provides the necessary documentation management to achieve the most effective result by ensuring the coordination between all parties involved in the project.
With our experience and know-how, we quickly adapt to projects, analyze and manage all risks and possibilities.

YÖNETİM

Müşterilerimiz için öncelikli stratejimiz bütçe, iş programı ve kalite hedefleri çerçevesinde, planlama ve tasarım aşamasından inşaat ve teslim aşamasına kadar tüm süreçlerde verimlilik ve etkinlik esaslı bir ‘proje yönetim’ hizmeti ile projelerin hayata geçmesidir.
Bizim için her yeni proje, olasılıkların doğru tanımlanması ve projenin ihtiyaçlarını karşılayan özel çözümlerin üretilmesi ile başlar. Proaktif ve tecrübeli ekibimiz, tasarım ve uygulama ekiplerini etkin olarak yönlendirir ve proje içerisinde yer alan tüm taraflar arasında koordinasyonu sağlayarak, en etkin sonucun alınması için gerekli dokümantasyon yönetimini sağlar.
Deneyim ve birikimlerimizle, projelere hızla adapte oluyor, tüm riskleri ve olasılıkları analiz ediyor ve yönetiyoruz.

CONSTRUCTION

We focus on the needs and requirements of our customers, and offer fast,high quality and reliable solutions together. While creating these solutions, we blend the experiences we have gained from our previous work and provide "turn-key contracting" service to our customers.
We carry out each project by a tightly coupled, expert and dynamic team that develops fully integrated management solutions tailored for that job, take on all coordination tasks and make their jobs easier and more enjoyable for our customers. One of the secrets in delivering excellent service is to be a perfectionist in meeting commitments.

inşaAT

Müşterilerimizin ihtiyaç ve gereksinimlerini odağımızda tutuyor; hızlı, kalitelive güvenilir çözümleribirlikte sunuyoruz. Bu çözümleri oluştururken daha önceki çalışmalarımızdan edindiğimiz deneyimleri harmanlıyor ve müşterilerimize ‘anahtar teslim taahhüt’ hizmeti veriyoruz.
Her proje, o işe özel olarak hazırlanan ve tamamen entegre yönetim çözümleri geliştiren, sıkı sıkıya bağlı uzman ve dinamik bir ekip tarafından yürütülüyor. Tüm koordinasyon görevlerini üstleniyor ve işleri,müşterilerimiz için daha kolay ve daha keyifli hale getiriyoruz. Mükemmel hizmet sunmanın sırlarından biri de taahhütlerine uyma konusunda mükemmeliyetçi olmaktır.

ENGINEERING

In the feasibility process, we produce creative design and engineering solutions in line with the safety, quality, time and budget targets we have created with our Customer for the project and provide"engineering and consultancy" services within the framework that the customer needs.
We constantly evaluate systems, details, equipment and materials in terms of time and budget savings with our project management and implementation experience, and we perform value engineering with feasibility studies at every stage of the project and ensure the continuous management of the process.

MÜHENDİSLİK

Fizibilite sürecinde, müşterimiz ile proje için oluşturduğumuz  güvenlik,kalite, süre ve bütçe hedefleri doğrultusunda, yaratıcı tasarım ve mühendislik çözümleri üretilmesi ve müşterinin ihtiyaç duyduğu çerçevede ’mühendislik ve danışmanlık’ hizmetleri veririz.
Proje yönetim ve uygulama deneyimlerimizle sistemler, detaylar, ekipmanlar ve malzemeleri, süre ve bütçe tasarrufu açısından sürekli değerlendirerek projenin her safhasında yapılabilirlik etütleri ile değer mühendisliği yapar ve sürecin sürekli yönetilmesini sağlarız.